INFORMACIÓ ALS CLIENTS > SERVEIS D'ASSISTÈNCIA EN CARRETERA

1. Avaria dins el túnel

Passos a seguir si tenim una avaria dins el túnel. +

LLEGIR MÉS

2. Avaria fora el túnel

Passos a seguir si tenim una avaria fora el túnel. +

LLEGIR MÉS

3. Accident dins el túnel

Passos a seguir si tenim un accident dins el túnel. +

LLEGIR MÉS

4. Accident fora el túnel

Passos a seguir si tenim un accident fora el túnel. +

LLEGIR MÉS

5. Incendi

Passos a seguir si tenim un incendi. +

LLEGIR MÉS

6. Consells bàsics

Algunes de les recomanacions bàsiques que és convenient que segueixi quan circula en condicions normals a l'interior... +

LLEGIR MÉS

7. Galeria d’evacuació

Com a mesura addicional per a la seva seguretat, tant el Túnel de Vallvidrera com el de Cadí disposen d’una galeria d’evacuació... +

LLEGIR MÉS