SERVEIS ASSISTENCIA CARRETERA > CONSELLS BÀSICS

<  TORNAR

CONSELLS BÀSICS
Algunes de les recomanacions bàsiques que és convenient que segueixi quan circula en condicions normals a l'interior de qualsevol túnel són les següents:

 • Encengui els llums del seu vehicle i si porta ulleres de sol, tregui-se-les.
 • Estigui atent als semàfors, panells de missatges variables i la resta d'elements de senyalització, abans i a l'interior del túnel, perquè poden canviar segons la situació de la concessió ho faci necessari.
 • Si té dos carrils oberts dins d'un túnel en la direcció de la seva marxa, per seguretat l'aconsellem no circular de mode continuat pel carril de l'esquerra si té lliure el carril dret, faci servir el carril esquerra només per avançar. Per fer la maniobra d'avançament convé aprofitar els punts on la curvatura del túnel permet la màxima visibilitat, per tal d'augmentar encara més la seguretat. Reincorpori's al carril de la dreta de manera gradual el més aviat possible.
 • Abans d'entrar en un túnel, sintonitzi sempre que pugui una freqüència que tingui cobertura en el túnel, per tal d'estar informat al minut de qualsevol incidència en la circulació.
 • Augmenti la distància de seguretat respecte al vehicle anterior, respectant-la fins i tot si s'atura.

Altres recomanacions a tenir en compte quan circuli per qualsevol via són:

 • Per la seva seguretat, recordi que convé respectar els límits de velocitat per als quals s'ha calculat el traçat de la carretera i els seus radis i peralts.
 • La velocitat mínima en autopista és de 60 km/h. Si per qualsevol circumstància, es veu obligat a desplaçar-se a una velocitat inferior, abandoni la via el més aviat possible amb precaució.
 • Mantingui una distància de seguretat adequada a la velocitat a la qual circula. Tingui present que amb l'augment de velocitat també necessita més espai per frenar.
 • Faciliti la incorporació dels vehicles procedents dels accessos.
 • Eviti fer els seus desplaçaments en hores o dies punta, o bé amb meteorologia adversa.
 • En trajectes llargs, no condueixi durant més de dues hores seguides. Utilitzi les àrees de servei o de descans per fer una pausa i estirar les cames. Si abandona el vehicle per qualsevol motiu, tanqui'l i no deixi objectes a la vista.
 • No s'aturi mai en rebre indicacions de persones desconegudes que circulen en altres vehicles sobre l'existència d'un problema al seu vehicle que vostè no pot comprovar directament. Segueixi circulant amb precaució fins arribar a alguna zona concorreguda, podria tractar-se d'un parany.
 • Si sol·licita assistència, asseguri's que la grua que l'atén està acreditada o que sigui la que vostè ha sol·licitat.