SERVEIS ASSISTÈNCIA CARRETERA > ACCIDENT DINS EL TÚNEL

<  TORNAR

ACCIDENT DINS EL TÚNEL
1.
Si és possible, surti del túnel abans d'aturar el seu vehicle, si no és el cas, aturi's fora del carril de circulació i a prop del pal indicador SOS.
2.
Surti del vehicle amb precaució, posi's l'armilla reflectant i senyalitzi ràpidament el seu vehicle, deixi encesos els llums de posició del vehicle i els quatre intermitents.
3.
Utilitzi la vorera fins el pal indicador SOS més proper i avisi al Centre de Control.
4.
Esperi junt el pal indicador SOS als vehicles d'assistència.
5.
Rebrà ajuda dels equips d'emergència.
6. 
Si li cal, també rebrà assistència mèdica.