SERVEIS ASSISTÈNCIA CARRETERA > INCENDI

<  TORNAR

INCENDI
1.
Si és possible, surti del túnel abans d'aturar el seu vehicle.
2.
Si no és possible sortir, intenti aparcar fora del carril de circulació, prop d'un pal SOS i aturi el motor.
3.
Surti amb precaució del seu vehicle. Utilitzi la vorera fins el pal SOS més proper i avisi al Centre de Control.
4.
Utilitzi els extintors localitzats en el pal SOS i intenti apagar el foc sempre que sigui possible.
5.
Si no aconsegueix extingir el foc, vagi cap a la sortida d'emergència més propera.
6.
En cas de veures envoltat pel fum respiri mitjançant un mocador i camini ajupit.
7.
Rebrà ajuda dels equips d'emergència.