SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS
Bústia de suggeriments/reclamacions
Seleccioni una opció:   Com vol rebre la resposta:

Destí*: Cadi   Vallvidrera  

Nom*:Cognoms*:

Correu electrònic*:

Telèfon*: NIF*: Nº Tarjeta/ViaT:

Població*:Codi postal*:Província*:

Escrigui aquí el seu suggeriment/reclamació*:

En compliment del que disposa la normativa de protecció de dades personals, l’informem que l’acceptació de la present nota legal suposa el consentiment del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en el present formulari de suggeriments/reclamacions en un fitxer propietat de TÚNELS amb la finalitat de detectar possibilitats de millora en la prestació del servei i sense ser cedides a tercers.
 
Vostè pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se a les oficines de TÚNELS DE BARCELONA I CADI, CGC, SA, amb domicili a la Carretera de Vallvidrera a Sant Cugat, BV-1462, km 5,3, 08017 de Barcelona, mitjançant el telèfon 93.567.29.51 o email a tunels@tunels.cat.

Acepto la nota legal

Els camps marcats amb * son obligatoris