INFRAESTRUCTURES > SISTEMES DE SEGURETAT

1. Sala de control

La Sala de Control permet, de manera centralitzada, el comandament, regulació i control informatitzat de l’estat de... +

LLEGIR MÉS

2. Sistema d'energia

Atès que molts sistemes instal·lats al túnel són crítics per a la seguretat, és molt important tenir un subministrament elèc... +

LLEGIR MÉS

3. Sistemes contra incendis

Funcionament de la detecció, control i extinció d’incendis. +

LLEGIR MÉS

4. Sistema de control de trànsit

Amb l'objectiu de realitzar una òptima gestió del trànsit que resulti en una segura conducció, es disposa al llarg de tota... +

LLEGIR MÉS

5. Sistema de senyalització

El sistema de senyalització és el que el guiarà i li proporcionarà tota la informació necessària per tal que vostè pugui circula... +

LLEGIR MÉS

6. Ventilació

Funcionament del sistema de la detecció, control i ventilació. +

LLEGIR MÉS

7. Sistemes d'il·luminació

Amb l'objectiu de mantenir el nivell d'il·luminació més adequat per a una circulació amb la màxima comoditat... +

LLEGIR MÉS

8. Sistemes de comunicació

El nostre departament d'explotació ha donat molta importància a la continuïtat de les comunicacions en tota la concessió. +

LLEGIR MÉS

9. Circuit tancat de televisió

Un aspecte importantíssim per a la seguretat dels túnels és tenir la possibilitat de visualitzar en temps real el què està pa... +

LLEGIR MÉS