SISTEMES DE SEGURETAT > SISTEMES CONTRA INCENDIS < TORNAR
Sistema contra incendis
Polsadors d'alarma
Aquests polsadors aparells es troben ubicats al llarg dels túnels entre pals SOS. Quan vostè o qualsevol altre conductor prem un d'aquests polsadors, s'activa automàticament una alarma d'incendi a la Sala de Control.
Extintors d'incendis
Quan s'extrauen qualsevol dels extintors ubicats en cada un dels pals SOS de l'interior dels túnels, s'activa una alarma d'incendi a la Sala de Control.
Ventilació i extracció de fums
La funció de la ventilació en cas d'incendi és fonamental. D'aquesta forma, amb una adequada ventilació s'impedeix la creació de turbulències en la zona de l'incendi i es controla que el fum quedi en la part superior del túnel per a una posterior extracció (ja sigui per les boques dels túnels o per les xemeneies creades per a tal fi).
List
Aquest sistema de detecció d'incendi controla i informa a l'operador de qualsevol variació de temperatura que es produeixi en el túnel. Està format per un ordinador i un cable instal·lat a la volta del túnel amb sensors de temperatura cada quatre metres. El sistema reacciona a canvis ràpids de temperatura (gradient positiu), i també a una temperatura absoluta anormal (alta temperatura).
Circuit Tancat de Televisió amb DAI
El sistema de Detecció Automàtica d'Incidències (DAI) activa l'alarma d'incendis al detectar qualsevol indici d'incendi en qualsevol túnel.
Detectors de visibilitat
El fum generat en un incendi fa que la visibilitat es redueixi considerablement. És per això, que quan qualsevol dels detectors de visibilitat (opacímetres) dels túnels detecten una visibilitat molt baixa, i s'activa una alarma d'incendi a la Sala de Control.
Detectors de monòxid de carboni (CO) i d'òxid de nitrogen (NO)
El fum generat en un incendi fa que la concentració de CO augmenti. És per això, que quan qualsevol dels detectors de CO detecten un nivell de CO excessiu s'activa una alarma d'incendi a la Sala de Control.
Xarxa d'hidrants
Una vegada detectat un incendi, no tal sols és important tenir un bon control del sistema de ventilació per evacuar el més aviat possible el fum generat, sinó que també és important disposar d'una bona xarxa de proveïment d'aigua.
 
Amb aquest objectiu, el túnel de Vallvidrera disposa de 21 hidrants repartits al llarg dels seus 2.500 m de longitud, connectats a una canonada de 160 mm de diàmetre, protegida del foc i del trànsit. L'aigua emprada prové d'un dipòsit propi de 400m3 de capacitat que mitjançant un grup de tres bombes dóna servei als hidrants a través de la mencionada canonada. Aquest dipòsit d'aigua es troba connectat a la xarxa pública amb la finalitat de mantenir-lo sempre al 100% de la seva capacitat.
 
Una de las bombes s'encarrega de mantenir la línia d'hidrants plena d'aigua i a la pressió correcta. Les dues bombes restants són les responsables de donar el cabdal d'aigua necessari en cas d'intervenció, podent subministrar 120 m3 d'aigua a l'hora. Les tres bombes es connecten de forma automàtica en funció de la demanda i disposen d'un subministrament elèctric alternatiu (grup electrogen) en el cas de falta de subministrament per part de la companyia elèctrica.

 
En el cas del túnel del Cadí
Túnel del Cadí disposa de 39 boques d'incendi equipades (BIES) amb mànegues, que es troben instal·lades al llarg dels seus 5.026 m de longitud. El túnel també disposa de 3 preses d'aigua per a l'aprovisionament dels vehicles de bombers, i en les zones exteriors més pròximes a les boques d'entrada es disposa de 4 hidrants. Tots aquests equips estan connectats a la xarxa contra incendis (columna humida).

L'aigua per alimentar la instal·lació prové d'un dipòsit propi que s'alimenta contínuament per una aportació d'un flux d'aigua natural existent a l'interior del túnel.

El grup de bombeig el composa una bomba jokey, una bomba principal elèctrica i una bomba diesel que donen servei a les boques d'incendi equipades ( BIES) i als hidrants a través de la columna humida.

La bomba jokey s'encarrega de mantenir la pressió de la columna humida, i la bomba principal elèctrica és la responsable d'aportar el cabal d'aigua necessari en cas d'intervenció. L'alimentació elèctrica d'aquestes dues bombes prové de la xarxa elèctrica interior de Túnel de Cadí, essent la línia d'alimentació socorreguda per un grup electrogen.

La bomba diesel és autònoma i independent, serveix per reemplaçar les bombes elèctriques en el cas d'avaria o fallada del subministrament elèctric.