SISTEMES DE SEGURETAT > SISTEMES D'IL·LUMINACIÓ < TORNAR
Sistemes d'il·luminació

Amb l'objectiu de mantenir el nivell d'il·luminació més adequat per a una circulació amb la màxima comoditat i seguretat, els túnels disposen d'un sistema de control d'il·luminació. El sistema d'il·luminació de cada túnel de la concessió pot ajustar-se en diversos nivells, cadascun dels quals compta amb un determinat número de làmpades que va disminuint a mesura que s'avança pel túnel i que permeten l'adaptació de la seva retina fins que s'arriba a la zona interior del túnel.
 
La intensitat de cadascun d'aquests nivells varia automàticament en funció de la lluminositat exterior evitant-li així canvis bruscos de llum a l'entrar o al sortir en els túnels (que podrien enlluernar-lo). En cas que es produeixi un tall de subministrament elèctric, els sistemes de generació alternatius garanteixen un nivell d'il.luminació suficient per mantenir la màxima seguretat.
 
El sistema d'il·luminació controla també l'enllumenat de la calçada fora dels túnels, encenent-lo i apagant-lo en funció del nivell de llum exterior. Cal destacar que hi ha zones sense llum per pertànyer a un Parc Natural. La zona de peatge també és controlada pel sistema d'il·luminació, disposa d'un sistema de balisament pel cas de condicions climatològiques adverses.