SISTEMES DE SEGURETAT > SISTEMA DE SENYALITZACIÓ < TORNAR
Sistema de senyalització
El sistema de senyalització és el que el guiarà i li proporcionarà tota la informació necessària per tal que vostè pugui circular amb màxima seguretat pels túnels i en general per tota la concessió. D'aquesta forma, estarà en tot moment informat de la velocitat màxima de circulació, de l'estat de la calçada, disponibilitat de carrils, tancament de túnels, etc.
 
Per això, el sistema de senyalització compta amb diferents elements, que gestionats mitjançant un avançat sistema de control, els subordina a un únic concepte de seguretat integral. Entre aquests cal destacar:
Semàfors
Amb l'objectiu de regular el trànsit o de tancar un túnel i, per tant, minimitzar la probabilitat de retencions a l'interior dels túnels, l'explotació de la concessió compta amb semàfors tant a l'interior com a les boques de tots els túnels.
 
Els semàfors de l'interior del túnel s'encenen puntualment per advertir-li a l'usuari que s'ha de circular amb precaució o que s'ha d'aturar.
Senyals variables de velocitat
Amb l'objectiu que vostè conegui la velocitat que no ha de sobrepassar per assegurar una conducció segura a l'interior dels túnels, la concessió disposa d'una sèrie de senyals variables de velocitat que indiquen en cada moment el límit de velocitat que cal respectar. Aquests senyals es troben situats en les zones d'aproximació a cada un dels túnels i a l'interior del túnel de Vallvidrera.
 
També pot conèixer la velocitat límit a l'interior del túnel de Vallvidrera abans d'entrar a la Concessió, a través de la informació mostrada en cada un dels senyals d'accés a la mateixa.
Senyals variables d'aspes/fletxes
Per garantir un trànsit més fluid, el carril central del túnel de Vallvidrera és reversible i pot regular-se i senyalitzar-se per permetre la circulació en qualsevol dels sentits de marxa. D'aquesta manera, depenent de l'hora del dia o de la coincidència d'algun esdeveniment que faci incrementar el flux d'entrada o sortida de Barcelona, aquest carril s'obre en sentit St. Cugat o Barcelona.
 
Perquè en el seu pas pel túnel de Vallvidrera es conegui en cada moment el carril pel que es pot circular, existeixen senyals aspa-fletxa que l'informen de l'estat obert o tancat dels carrils, així com també de la necessitat que abandoni poc a poc un carril. En cada una de les boques del túnel de Vallvidrera, a més, es disposa de dues línies de balises lluminoses incrustades en el paviment que l'indicaran la transició dels carrils.
 
També pot conèixer l'estat dels carrils del túnel de Vallvidrera a través de la informació que apareix en cada un dels senyals d'accés a la concessió.
Senyals d'accés
Per a la seva ajuda, en tots els accessos als túnels de Vallvidrera hi ha instal·lats senyals d'accés que l'informaran de l'estat del túnel.
 
Gràcies a aquests senyals vostè podrà saber si el túnel de Vallvidrera es troba tancat o obert a la circulació, l'estat de cadascun dels carrils, així com també la velocitat límit permesa.
Senyals informatives i senyals de sortida obligatòria (barreres)
En cada una de les boques de tots els túnels hi ha un senyal informatiu, que en condicions normals està apagat, i que s'utilitza per reforçar la senyalització d'altres elements com ara els semàfors indicant el tancament del túnel a la circulació, per indicar que s'ha de circular amb precaució o per regular conjuntament amb els semàfors el trànsit per tal d'evitar retencions a l'interior del túnel.
 
Barreres: En cas de tancament del Túnel, s'ha reforçat la senyalització de tancament del túnel amb barreres que també disposen de semàfor propi a més d'una senyal acústica i una de lluminosa per avisar que està baixant o baixada.
Detectors i senyals ocults de gel/boira
Es disposa de detectors de gel, que quan s'activen s'encenen els dos senyals d'advertència de risc de gel a la calçada (una en cada sentit de la circulació).
 
A més d'aquests detectors de gel, es pot advertir la possibilitat de gel en funció de les dades de temperatura rebudes des dels diferents termòmetres instal·lats a la calçada, i mitjançant les estacions meteorològiques que hi ha.
 
Per senyalitzar les zones amb boira l'operador de la Sala de Control activa senyals de boira ocultes que ja hi ha instal·lades en els trams més propensos a que n'hi hagi. També hi ha instal·lats llums estroboscòpics a la zona de peatge perquè en cas de boira quedi ben senyalitzada la zona.
Detectors i senyals ocults de gàlib
Per evitar l'entrada de vehicles en els túnels amb una altura excessiva que puguin causar desperfectes en les instal·lacions dels túnels i així evitar la caiguda d'objectes a la calçada, en cada un dels accessos a la concessió es disposa de detectors de gàlib. Cada un d'aquests detectors adverteix el pas de vehicles amb un excés de gàlib, és a dir, amb una altura superior a la permesa pel Codi de Circulació (4 metres), i que per tant tenen prohibit el trànsit per l'interior dels túnels de la concessió.
 
Al produir-se una situació d'aquest tipus, immediatament s'activen uns senyals de advertència que informen al conductor que s'ha d'aturar a l'apartador condicionat per això del pal SOS més proper.

Panells de Missatge Variable

Per mantenir-lo informat en tot moment de la situació del trànsit, meteorologia i en general de qualsevol informació que li proporcioni la major seguretat i control en la conducció, el sistema de senyalització també compta amb un conjunt de panells informatius (PMVS) ubicats al llarg de la concessió.

Alguns d'ells tan sols tenen possibilitat de mostrar text i es troben instal·lats en les boques i a l'interior del túnel; altres, es troben en les zones exteriors de la concessió i, a més de la zona de text, també inclouen una part gràfica.

La informació que mostren pot ser, des d'informació de caràcter general com poden ser la temperatura ambient i l'hora actual, fins a recomanacions o informació relacionada amb l'estat del trànsit en la concessió (precaució per retencions, llums obligatòries, prohibit avançar, vehicle avariat, etc.).