SISTEMES DE SEGURETAT > SISTEMES DE COMUNICACIÓ < TORNAR
Sistemes de comunicació
El nostre departament d'explotació ha donat molta importància a la continuïtat de les comunicacions en tota la concessió. Prova d'això és la possibilitat de continuar sintonitzant emissores de ràdio FM o bé utilitzar el seu telèfon mòbil a l'interior dels túnels.
 
Així mateix, en cas d'emergència podrà posar-se en contacte amb la Sala de Control a través dels pals SOS ubicats al llarg de la concessió.
 
Vegi també:
Pals de S.O.S.
En una situació d'emergència (avaria, accident, incendi...) pot comunicar-se amb la Sala de Control a través dels pals SOS ubicats al llarg de la concessió, tant a l'interior del túnel com a les zones exteriors.
 
En cada un dels pals SOS hi ha un polsador per activar la trucada a la Sala de Control en cas de qualsevol emergència, i que posiciona el punt de trucada sobre la concessió de forma automàtica.
 
Vostè estableix comunicació amb l'operador encarregat del Centre de Control. Si és necessari, els pals SOS de l'interior del túnel compten a més, amb dos extintors.
Cobertura de telefonia mòbil i difusió de ràdio comercial
S'ha instal·lat un cable radiant per poder donar continuïtat a les emissores de ràdio FM a l'interior del túnel, amb les que tenim acords signats.
 
Missatges d'emergència per cable radiant:
 
A través d'aquest mateix cable radiant és possible també emetre avisos d'alerta en el túnel en cas que es doni una situació d'emergència. En aquestes circumstàncies, l'emissió de totes les freqüències es talla immediatament i s'emet, a través d'aquestes mateixes freqüències, un missatge d'emergència que vostè escolta a través del seu equip de ràdio informant-lo de la situació existent i de l'actuació que ha de portar a terme.
Xarxa de radiocomunicacions interna
La xarxa de radiocomunicacions interna permet tenir una cobertura de ràdio pròpia al llarg de tota la concessió. A l'interior dels túnels hi ha instal·lades antenes i es dóna cobertura a les zones exteriors. D'aquesta manera els equips de vialitat i manteniment es poden comunicar entre ells i amb la Sala de Control mitjançant els equips portàtils i els equips mòbils (instal·lats als vehicles de servei).

Aquest sistema facilita molt les comunicacions i permet actuar amb rapidesa i seguretat davant qualsevol incidència.