SISTEMES DE SEGURETAT > CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓ < TORNAR
Circuit tancat de televisió

Un aspecte importantíssim per a la seguretat dels túnels és tenir la possibilitat de visualitzar en temps real el què està passant a la concessió. Per això, es disposa d'un Circuit Tancat de Televisió (CTTV) composat per càmeres fixes a l'interior dels túnels i càmeres mòbils motoritzades en les zones exteriors. Aixó permet veure pràcticament la totalitat de la concessió a través de càmeres de televisió connectades amb els monitors de la Sala de Control, i que permet l'operador, una vegada detectada l'incidència, poder actuar amb més criteris i rapidesa, assegurant un bon servei amb la màxima seguretat per als usuaris.
 
 
Per aconseguir una ràpida actuació davant qualsevol tipus d'incidència en la concessió (trucada des d'un pal SOS, vehicle avariat), el sistema de control dels túnels fixa de manera automàtica la imatge de la càmera des de la qual es té una millor visió de la zona d'incidència en un monitor proper a l'operador del Sala de Control. En qualsevol cas, l'operador sempre pot triar la càmera que cregui necessari mostrar en aquest mateix monitor, així com canviar l'orientació, el zoom o l'enfocament de qualsevol de les càmeres motoritzades.
 
 
Amb l'objectiu de millorar els temps de detecció d'incidències es disposa d'un Detector Automàtic d'Incidències (DAI) al interior del túnel. Aquest sistema és molt important, ja que mitjançant un avançat software analitza automàticament les imatges recollides pel circuit de càmeres de televisió. Concretament, és capaç de detectar en temps real vehicles aturats, retencions, vehicles lents, vianants, vehicles en sentit contrari, restes en la calçada, fums, incendis, etc.
 
 
Per tant, es tracta d'un complement ideal per a l'operador en la seva funció de vigilància i control de la seguretat dels túnels, ajudant-lo a poder actuar amb una major rapidesa i seguretat.