DESCOMPTES PER VOLUM DE FACTURACIÓ

<  TORNAR
Què és?
 
Bonificació anual fins a un 13% per altres tipus de vehicles.
 
Escalat per volum de facturació segons tarifes sense IVA vigents.
De a %
406,04 € 780,84 € 5%
780,85 € 1499,21 € 7%
1499,22 € 2998,42 € 9%
2998,43 € 5216,02 € 11%
A partir de 5216,03 € 13%
Aquests imports poden ser revisats anualment amb els canvis de tarifes.
 
Els clients adherits al programa es beneficiaran de descomptes en les tarifes de peatge sense IVA vigents en cada moment, per l'acumulació de trànsits realitzats en el període d'un any natural, des del'1 de gener fins a 31 de desembre.
 
El càlcul del primer descompte que correspongui s'aplicarà als trànsits realitzats a partir de la data d'alta fins a l'últim dia de l'any en curs.
Veure Normativa descomptes per volum de facturació.pdf
Normativa descomptes per volum de facturació.pdf

Requisits
 
Tipus de vehicle: Poden acollir-se a aquest programa tots els tipus de vehicles que estiguin autoritzats per al seu pas pel Túnel del Cadí.
Els vehicles de transports especials no tenen cap bonificació.
 
Sistemes de pagament: El mitjà de pagament a utilitzar ha d'ésser amb ViaT o amb targeta de crèdit/dèbit que sigui vàlida per al pagament en autopistes i acceptada per Túnels.
 
En cap cas s'acumularan els descomptes de diferents targetes o ViaT. Aquest programa de descomptes no és acumulable a cap altre.

Funcionament
 
Per a persones físiques, s'aplicarà el descompte per volum de facturació per l'import total dels trànsits sense IVA realitzats amb la targeta o ViaT associada. En cap cas s'acumularan els descomptes de diferents targetes o ViaT.
 
Per a persones jurídiques, s'aplicarà el descompte per volum de facturació per l'import total de trànsits realitzats sense IVA a nom del titular de les targetes o ViaT associades.
 
Túnels de Barcelona i Cadí abonarà l’import del descompte mitjançant transferència nacional, en el compte degudament informada al formularide sol·licitud, en el cas que aquest requisit no es pugui complir es realitzarà mitjançant xec bancari.
 
Còmput: El còmput dels trànsits es realitza a partir de la utilització de la targeta de crèdit/dèbit o del ViaT.

Com sol·licitar-lo
Els clients que vulguin gaudir del descompte hauran de sol·licitar-ho a través del formulari de sol·licitud.
Formulari de sol·licitud
Enviant el formulari escanejat degudament complimentat i signat a l'adreça tunels@tunels.cat indicant la paraula "DescompteVF" a l'assumpte