PROGRAMA DESCOMP T

<  TORNAR
Què és?
 
Bonificació fins a un 15% per als clients que facin un major nombre de trànsits, dins un marge de sis mesos.

Requisits
 
Tipus de vehicle: turismes i motocicletes.
 
Sistemes de pagament: Els turismes hauran de fer-ho a través del ViaT. Les motocicletes, a més del ViaT, també podran utilitzar targetes de crèdit o de dèbit que siguin vàlides per al pagament en autopistes i acceptades per Túnels.

En cap cas s'acumularan els descomptes de diferents targetes o Via T. Aquest programa de descomptes no és acumulable a cap altre.


 
Normativa DescompT.pdf

Com sol·licitar-lo
Mitjançant el formulari de sol·licitud online.
Formulari de sol·licitud

Com s'aplicaran els descomptes?
 
Els imports dels peatges es facturaran en funció de les tarifes vigents en cada moment. A partir d'un escalat establert, la bonificació corresponent s'aplicarà en funció del total de trànsits realitzats durant un període de sis mesos naturals, a comptar de la data d'alta, amb un abonament en el compte bancari vinculat.
Viatges en 6 mesos Descompte
11 a 20 viatges 5%
21 a 30 viatges 10%
Més de 30 viatges 15%