RESIDENTS

<  TORNAR

Procediment d'acreditació de la condició de beneficiari del descompte del 100% de la tarifa del peatge del túnel del Cadí.
Decret 425-2011, 27 de desembre Residents Cadí.pdf
Decret 425-2011, 27 de desembre Residents Cadí.pdf

Tràmits per sol·licitar l'acreditació i/o renovació de la condició de Resident
 
 
A continuació li adjuntem llista de requisits per a l'acreditació per primera vegada de la condició de beneficiari del descompte del 100% en la tarifa aplicable al peatge del túnel del Cadí.
 
Entrada en vigor des de les 0.00 hores del dia 1 de gener de 2012.
 
Cliqui per descarregar:
Instruccions per a l'aplicació del descompte per resident.pdf
L'acreditació cal tramitar-la al Consell Comarcal que li correspongui segons el seu municipi de residència, presentant la petició que adjuntem juntament amb els documents que es sol·liciten i que s'especifiquen a les instruccions.

La renovació es tramitarà cada tres anys, presentant el mateix document de sol·licitud. També caldrà aportar els documents necessaris sols en cas que hagi canviat alguna de les condicions personals que l'acrediten com a resident

Cliqui per descarregar:
 
Sol·licitud d'acreditació i/o renovació de la condició de resident
 

Dades de contacte dels consells comarcals:
 
Consell Comarcal del Berguedà; carrer Barcelona, 49 3r de Berga. Tel. 938.213.553
www.bergueda.cat
 
Consell Comarcal de la Cerdanya; Plaça del Rec, 5 de Puigcerdà. Tel. 972.884.884
www.cerdanya.cat
 
Consell Comarcal de l'Alt Urgell; Passeig Joan Brudieu, 15 de La Seu d'Urgell. Tel. 973.353.112
www.alturgell.cat

Funcionalitat del descompte a residents
 
El descompte s’aplicarà un cop siguin validats els documents aportats als Consells Comarcals  i la concessionària rebi els fitxers amb la relació de residents acreditats i ho tingui incorporat al seu sistema informàtic.
 
A aquests efectes, aconsellem consulti el web www.tunelsbarcelonacadi.cat dins apartat Tarifes/Cadí/Residents /Consulta vigència, on introduint el seu NIF podrà consultar quina targeta té vinculada, així com la data d’inici i de caducitat de la seva condició de resident.
 
L'acreditació tindrà una validesa de tres anys
Caldrà presentar de nou el document de sol·licitud al Consell Comarcal, acompanyat dels documents que acreditin el compliment de condicions si han variat respecte a l’anterior acreditació (si és el cas) o simplement indicant que és una renovació sense canvis en sol·licitud d’acreditació/renovació del descompte. De no fer-ho així,  considerarem caducada la condició de resident i per tant no podrà gaudir del descompte del 100% del peatge del túnel del Cadí.
 
És responsabilitat dels beneficiaris i no dels Consells Comarcals ni de Túnels de Barcelona i Cadí CGC,SA, renovar en termini l’acreditació de resident, així com verificar el moment en que una targeta està activada i vinculada a la bonificació